Omgaan met kanker.
Je hoeft het niet alleen te doen.

Niet alleen voor mensen die zelf kanker (gehad) hebben, maar ook voor hun partners, kinderen, familie en nabestaanden.

Toon Hermans Huis Rivierenland (THHR) is een centrum voor mensen die leven met en na kanker uit de regio Rivierenland en staat voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor (ex)patiënten, hun naasten en nabestaanden.

Actueel

In juli en augustus zijn we geopend tot 12.30 uur. Het middagprogramma vervalt hierdoor.

Agenda

Welkom bij Toon Hermans Huis Rivierenland. THHR is open op dinsdag t/m donderdag vanaf 9.30 uur tot 16.00 uur.  Je kunt zo naar binnen lopen om even te praten, een kop koffie met aandacht te drinken. Wil je naast praten ook bezig zijn? Kijk dan of er een activiteit is die je aanspreekt.

In de agenda staat een aantal activiteiten die wekelijks plaatsvinden, maar er zijn er meer. Hieronder staan alle activiteiten die je kunt doen. Als je op de naam van de activiteit klikt, krijg je hier alle informatie over. Voor elke activiteit vragen wij een kleine bijdrage van € 3,75 per keer, behalve samen eten. De bijdrage voor samen eten is € 7,50 per persoon per keer.

Meedoen?

Wil je meedoen met een activiteit, stuur dan een mail naar: info@thhr.nl. Laat weten wat je wilt gaan doen. De activiteitenbegeleid(st)er neemt dan contact met je op.

Steun ons

Eenmalig

THHR is een centrum dat geheel afhankelijk is van donaties. Daarom worden we blij van elke donatie. Steun ons door eenmalig te doneren, of op een andere manier.

Door een storing is doneren via iDeal momenteel helaas niet mogelijk.

Perodiek

Mensen die THHR een warm hart toedragen, kunnen zich opgeven als vriend en periodiek doneren. Hieronder kun je je aanmelden.

Steun ons direct via deze code

1. Open de camera op de telefoon en houdt deze voor de QR-code 2 Tik om verder te gaan naar de nieuwe browser 3. Geef het gewenste bedrag in 4. Kies je bank 5. Rond de betaling af in de bankapp

Meer over eenmalig doneren

Het is mogelijk het Toon Hermans Huis Tiel eenmalig te ondersteunen. Dit kan door de  stappen te volgen bij ‘doneer eenmalig’.

Wanneer je iets wilt nalaten aan THHT, kun je dit laten opnemen in een testament. In een testament kun je één of meer personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. Je legt erin vast wie wat ontvangt. Dat kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van jouw vermogen, een kunstwerk of onroerend goed.

Naast geld om activiteiten te bekostigen en organisatiekosten te betalen is er ook heel veel behoefte aan spullen en diensten voor ons centrum.
Van koffie tot printpapier, van knutselspullen tot wc papier.

Steeds vaker kiezen bedrijven en particulieren ervoor om meer betrokken te willen zijn bij de besteding van hun gift. THHT is een groot voorstander van deze vorm van transparantie en heeft daarom een uniek concept ontwikkeld waardoor de gift direct kan worden omgezet in een project dat u letterlijk kunt volgen. Zo bestaat er de mogelijkheid om een project of evenement te adopteren.

Graag informeren wij u over deze bijzondere vorm van sponsoring. Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Zowel als particulier, bedrijf, instelling, netwerkorganisatie of school kun je een fondsenwervingsactie voor Toon Hermans Huis Tiel op zetten. Voorbeelden: Jaarlijkse Benefiet diner, Sponsorloop RSG, Auto rally door Grand Casino, jubilea en uitvaart

Wil je met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden? Vul het contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Als ondernemer heb je verschillende mogelijkheden om THHT te steunen. En het mes snijdt aan meerdere kanten: Maatschappelijk Betrokken Ondernemen draagt bij aan de waardering door klanten en aan de motivatie van medewerkers.

Natuurlijk zijn we erg blij met structurele steun van donateurs. Je steunt dan THHT met een vast bedrag per maand of jaar, de hoogte van dat bedrag bepaal je zelf. Via onze website blijf je op de hoogte van de projecten en evenementen.

Wil je alle activiteiten van jouw bedrijf koppelen aan een Goed Doel? Kies dan voor THHT! Wil je weten hoe zo’n samenwerking eruit kan zien? Neem contact met op met de penningmeester van de Stichting Vrienden van THHT via info@thhr.nl voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.

Met steun aan Toon Hermans Huis Tiel maak je Maatschappelijk Betrokken Ondernemen persoonlijk en tastbaar.

Toon’s Kunstkring organiseert kunstlezingen om jaarlijks terugkerende extra inkomsten voor het Toon Hermans Huis Tiel te genereren. En wil de belangstelling voor Kunst onder een zo breed mogelijk publiek te vergroten. Daarnaast wordt beoogt het Toon Hermans Huis Tiel en zijn functie in de regionale samenleving uit te dragen. Meer informatie op: www.toonskunstkring.nl

SamenLoop voor Hoop is een evenement van KWF die door plaatselijke teams wordt georganiseerd. Gedurende een 24-uurs wandelestafette met lotgenoten wordt er stil gestaan bij kanker én wordt het leven gevierd. De openheid, saamhorigheid en eensgezindheid maken van een SamenLoop een evenement dat niemand onberoerd laat. Een deel van de opbrengst wordt door het organiserende team aan een goeddoel gedoneerd.
2018 was THHT het goede doel in Neerrijnen.
2019 was THHT het goede doel in Tiel. En ook in 2020 en 2021 zal THHT voor beide teams het goede doel worden. RSG – Linge college doneert de opbrengst van hun 2- jaarlijkse coopertest aan ons. Team30 van Amerongen die wederom voor ons de Roparun gaan lopen. Meer informatie op: https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/gelderland/tiel-2019/

Stap 1

Kies een bedrag om te doneren. Er opent een betaallink naar iDeal.

Stap 2

Vul onderstaande gegevens in. We houden u graag op de hoogte.

Meer over periodiek doneren

Vriend worden van Toon Hermans Huis Tiel is eenvoudig. Geef of stuur de eigen bank een opdracht om periodiek een bedrag over te maken naar NL 06 RABO0195 2580 37 ten name van STICHTING VRIENDEN VAN HET TOON HERMANS HUIS TIEL onder vermelding van ‘vriendendonatie’. Zo gaat het gehele bedrag naar THHT en blijft er niets aan de strijkstok hangen.

Wij van THHT vinden het belangrijk om onze Vrienden op de hoogte te houden. Daarom ontvangen we graag de volgende informatie per email: naam, e-mail, telefoonnummer, adres en woonplaats. Deze gegevens kunnen gemaild worden aan info@thhr.nl met als onderwerp: ‘Ik word vriend’. Of vul het formulier in op onze website onder ‘Periodiek’.

We sturen dan één keer per jaar een nieuwsbrief en we organiseren ieder jaar een speciale vriendenactiviteit.

Wil je THHT regelmatig steunen, dan kan het aantrekkelijk zijn om dit vast te leggen in een overeenkomst. Wanneer je de gift voor minimaal vijf jaar vastlegt, is deze namelijk aftrekbaar van de belasting. Periodiek schenken, zoals dit heet, is tegenwoordig ook zonder tussenkomst van een notaris fiscaal aftrekbaar. Dat betekent dat er van een bruto-schenking netto meer voor THHT overblijft. Hiervoor kun je de bijgevoegde formulieren (één voor de schenker en één voor de ontvanger) printen, invullen en aan THHT toesturen. Wij zorgen dan voor een correcte afwikkeling.

Afhankelijk van de betreffende belastingschijf ontvang je tot maximaal 52% van de gift retour van de Belastingdienst. Het onderstaande rekenvoorbeeld gaat uit van een belastingtarief van 52%.

De Club van 500 is een vriendennetwerk van bedrijven en particulieren die het Toon Hermans Huis Tiel (www.thht.nl) een warm hart toedragen. Met uw lidmaatschap krijgt u toegang tot ons inspirerende netwerk én levert u een structurele bijdrage aan ons belangrijke werk. Alleen met uw steun kunnen we de noodzakelijke ondersteuning aan (ex)kankerpatiënten en hun naasten blijven aanbieden.
Leden van de Club van 500 steunen ons werk minimaal 5 jaar lang voor 500 euro per jaar.

  • Uitnodiging voor bijzondere evenementen die THHT organiseert
  • Voucher voor 2 personen bij ‘Eet je mee in Tiel’ www.eetjemeeintiel.nl
  • Ontvangst van en vermelding in Club van 500 digitale nieuwsbrief
  • Ieder Club van 500 lid ontvangt een logo om zich als lid van de 500-club kenbaar te kunnen maken, bijvoorbeeld op een website of facebookpagina.
    THHT heeft een ANBI-status en is geregistreerd onder nr. 93-109
  • We  ontvangen graag de volgende informatie per e-mail: naam, e-mail, telefoonnummer, adres en woonplaats. Deze gegevens kunnen gemaild worden aan info@thhr.nl met als onderwerp: ‘Ik word lid van de THHT Club’. Of vul op onze website het formulier in onder ‘Periodiek’.

Via de Stichting Vrienden van het Toon Hermans Huis Rivierenland:

Door het invullen en versturen van onderstaand formulier krijgt THHR de opdracht dit te regelen.