De kracht achter Toon Hermans Huis Rivierenland

Met wie doen we dat

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding van THHR ligt bij Ellen Hoenderop en Anja Schelling. 

De dagelijks leiding ligt bij de coördinatoren van THHR. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het centrum, de aanname en begeleiding van de vrijwilligers, het initiëren van opleidingen, nascholingen en intervisies en evaluaties, en houden het welzijn van iedereen binnen het centrum in de gaten. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de bedrijfsvoering en zijn ze aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met THHR. Naar buiten toe vertegenwoordigen zij THHR bij vergaderingen, zorgnetwerkbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten, regiobijeenkomsten, persmomenten, sponsoractiviteiten.

Gastvrouwen en gastheren

 

Wie binnenstapt bij THHR wordt ontvangen door een gastvrouw of een gastheer. Je krijgt van hen een kopje koffie of kopje thee, met aandacht. Zij luisteren naar jouw verhaal,  vertellen wat THHR allemaal te bieden heeft en leiden je het gebouw rond.

Al onze gastvrouwen en heren hebben de verplichte training van drie dagen gedaan bij IPSO. Daarnaast volgen zij met regelmaat nascholingen en intervisies. Dat om. goed te kunnen blijven inspelen op de wensen van onze gasten.

Activiteitenbegeleiders

Het is bijna overbodig om te zeggen: de activiteiten die THHR organiseert worden allemaal begeleid door deskundige mensen met kennis en begrip voor voor onze gasten die te maken hebben met kanker. Ze helpen je bijvoorbeeld om je dagbesteding op een zinvolle en plezierige manier in te vullen.

De activiteiten worden steeds afgestemd op jouw doel. Er zijn activiteiten gericht op beweging, bezinning en met een creatief karakter, gericht op ondersteuning en lotgenoten contact.

Bestuur

Bestuur                        Functie
Atie Gelderloos:           voorzitter
Antoon Wesselink:      secretaris
Gerben von Schmidt:  penningmeester
Alice Tjaden:                 verhuur
Peter Dikker:                algemene zaken
Liesbeth Rooders:       fondsenwerving
René Spijker:                marketing en communicatie

Patiëntenverenigingen

Voor vrijwel iedere vorm van kanker bestaat er een aparte patiëntenvereniging. THHR streeft naar een goede samenwerking met al deze verenigingen. 

Vrijwilligers gezocht

THHR zoekt altijd wel vrijwilligers die zich voor één of meer dagdelen per week willen inzetten voor mensen die leven met en na kanker. En als organisatie zonder winstoogmerk kunnen we niet zonder hen.

Vrijwilliger kun je op allerlei manieren zijn. Wil jij iets doen voor THHR, stuur dan een berichtje naar info@thhr.nl. We nodigen je dan uit voor een gesprek.

Positieve Gezondheid Methode

Bij Toon Hermans Huis Rivierenland werken we met de methode “Positieve Gezondheid” van Machteld Huber. Dat is een manier om breder naar lichamelijke én geestelijke gezondheid te kijken. Doe je de dingen die je leuk vindt en houd je rekening met je eigen behoeftes? Leef je gezond? Voel je je gelukkig? Is er medische zorg nodig, krijg je voldoende steun uit je omgeving?

Het gaat erom dat jij je gezond en energiek voelt, op de manier die bij jou past. We willen al onze gasten natuurlijk graag kennis laten maken met deze mooie methode.

Hoe doen we dat?
Aan de hand van een één-op-één gesprek met een hiervoor opgeleide vrijwilliger. Voorafgaand aan dit gesprek vul je thuis of bij Toon Hermans Huis Rivierenland een vragenlijst in. Dit kan online via https://mijnpositievegezondheid.nl maar je kunt de vragenlijst ook op papier invullen.

Positieve gezondheid kent zes dimensies die allemaal even belangrijk zijn. Tijdens het gesprek met de vrijwilliger nemen jullie samen de uitkomst van de vragen door. Deze uitslag is zichtbaar gemaakt in de vorm van een spinnenwebmodel.

Samen ga je onderzoeken wat er zoal mogelijk is om één of meerdere pijlers te verbeteren. Ons activiteitenprogramma is aangepast aan die zes dimensies van gezondheid.

Interesse? Maak een afspraak via info@thhr.nl Vul de vragenlijst en het spinnenweb in en neem beide mee naar je afspraak.

Zo’n gesprek duurt ongeveer een uur.

Partners

  • IPSO: THHR behoort tot één van de 81 IPSO-centra (instellingen psychosociale oncologie) in Nederland.
  • ZRT (Ziekenhuis Rivierenland Tiel): THHR is regelmatig aanwezig op de afdeling oncologie en de oncologische dagbehandeling. Het doel is om de patiënten die daar behoefte aan hebben een luisterend oor te bieden en hen te informeren over de mogelijkheden binnen THHR, waarbij de nadruk ligt op psychosociale ondersteuning. Door deze aanwezigheid in het ziekenhuis stijgt het aantal gasten. Zij geven aan dit initiatief te waarderen, en bezoeken daarna regelmatig THHR.

Onderzoek

Al 200 gasten hebben zich ingeschreven en komen minimaal 1 tot 2 keer in de week. 
Uit een door KWF gefinancierd maatschappelijk effecten onderzoek naar de maatschappelijke waarde van deze centra in Nederland is gebleken dat 96% van de ondervraagden een positief effect ervaart. De Fact Sheet van THHR geeft specifieke informatie hierover. Klik hier om de factsheet te bekijken.

Via een enquete die onder onze gasten werd gehouden, werd hun waardering voor ons centrum uitgedrukt in een prachtige 8.6!