Nieuwe naam voor Toon Hermans Huis

Toon Hermans Huis Tiel gaat op 17 mei a.s. officieel van naam veranderen in Toon Hermans Huis Rivierenland (THHR). Hiermee laat THHR zien dat iedereen uit de hele regio welkom is.

Als centrum voor leven met en na kanker heeft THHR zich gecommitteerd aan de kwaliteitseisen van IPSO, de brancheorganisatie voor Instellingen in Psycho-Sociale Oncologie. Deze toewijding betekent dat het centrum de kwaliteit van zijn diensten verder verbetert en de bedrijfsvoering volledig op orde heeft.

Met twee competente coördinatoren, een daadkrachtig bestuur en enthousiaste vrijwilligers is THHR vol vertrouwen dat het nog beter kan inspelen op de vraag van zijn gasten, sponsoren en partners. THHR is een centrum voor mensen die leven met en na kanker uit de regio Rivierenland en streeft ernaar de kwaliteit van leven voor (ex-)patiënten, hun naasten en nabestaanden te verbeteren.

THHR wordt ervaren als een laagdrempelige, veilige en beschutte omgeving waar mensen die door kanker zijn geraakt, ondersteuning (waaronder psychosociale), contact met lotgenoten en afleiding vinden. De warme, huiselijke sfeer waarin gasten worden ontvangen door mensen die weten wat de impact van kanker is, voelt als thuiskomen. THHR biedt een kop koffie met aandacht, informatie, afleiding en ontspanning.

Meer informatie kunt u vinden op onze nieuwe website www.thhr.nl